Home  |  Wie  |  Aanbod  |  Inspiratie  |  Boeken  |  Links  |  Contact

Niet behandelen kan ook
Dit recept komt uit ‘Klein geluk als je ziek bent’ (verschijnt medio oktober 2020) Het boek met 76
recepten, verdeeld over de 6 domeinen van Positieve Gezondheid, is geschreven door Inge Jager en
Maria Grijpma.

Niet behandelen kan ook
Domeinen: LICHAAMSFUNCTIES en ZINGEVING

De moderne geneeskunde kan veel. Die ontwikkeling heeft veel goeds gebracht. Maar er is ook een
andere kant. De arts wil zijn patiënt soms te graag helpen. Hierdoor wordt iemand vervolgens te lang
behandeld. De vraag of je wilt stoppen met behandelen wordt vaak overgeslagen. Maar niet alles
wat kan, hoeft! Durven praten over de dood is nodig. Als je hier niet over praat, blijf je maar
doorgaan met behandelen. Want zowel de arts als de patiënt denkt niet aan opgeven. Het is goed
om te spreken over dit onderwerp. Ook al speelt het nu nog niet. Als je weet wat je wel en niet wilt,
kun je dat opschrijven. Dat heet een wilsverklaring. Sommigen schrijven bijvoorbeeld dat ze niet
meer geopereerd willen worden. Een Voorbeeld Wilsverklaring vind je bij de Nederlandse Vereniging
voor Euthanasie (NVVE). Over deze onderwerpen nadenken en praten is moedig. Alle goeds gewenst.

Recept
• Bedenk wat je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil niet gereanimeerd worden’ of ‘Ik wil geen
chemotherapie meer’. Verzamel hierover informatie. Praat met familie of een vriend en daarna met
je huisarts.
• Maak een wilsverklaring. Schrijf je wensen duidelijk op. Gebruik de formulieren van de thuisarts of
de NVVE. Wijs iemand aan die beslissingen voor jou mag nemen, als jij het in de toekomst niet meer
kunt.
• Bespreek je verklaring met je familie en je huisarts. Openheid is noodzakelijk. Alleen zo kunnen zij
je ondersteunen.

Aan het begin van de coronacrisis heb ik direct een verklaring geschreven. Daarin staat dat ik niet
naar het ziekenhuis wil als ik ziek word. Ik wil genezen of sterven op mijn eigen kamer. Ik ben
tenslotte al achtentachtig jaar. De huisarts en mijn kinderen steunen mij. Ik voel me rustig, we zien
het wel.
Jan

Informatie
Zoek op internet: wilsverklaring.
www.nvve.nl.
www.expertisecentrumeuthanasie.nl.

Lezen
Ann Vermeiren, Kies en bemin je keuze.
Lilian Kars, Ik ga liever gewoon dood