Home  |  Wie  |  Aanbod  |  Inspiratie  |  Boeken  |  Links  |  Contact

Maria Grijpma
Mooie Morgen
Mgr. Bannenberglaan 47  
5581 AJ Waalre
Mobiel: 06-22627867


Privacy
Om het contact tussen jou (privé-persoon of organisatie) en mij zo goed mogelijk te laten verlopen moeten we gegevens uitwisselen. Denk aan:
– voor- en achternaam
– bedrijfsnaam (eventueel)
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– de workshop/lezing/training waar je je voor inschrijft
– de gegevens van de patiënt waar ik een nachtdienst ga draaien
– bankgegevens

Deze informatie gebruik ik om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen, om je op de hoogte te houden van mijn diensten/ aanbod en voor administratieve afhandeling van facturen.
Ik bewaar deze gegevens volgens wettelijke richtlijnen.
Op jouw verzoek kan je jouw gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Mail me hierover op info@mooiemorgen.nl
Ik deel mijn gegevens nooit met anderen.
Incidenteel, maximaal 2x per jaar, verstuur ik een nieuwsbrief. In elke nieuwbrief staat een link om je af te melden voor een volgende nieuwsbrief.

BIG-registratie: 09000066430
AGB-code: 41416500
Lid van de V&VN (beroepsvereniging voor zorgprofessionals)
- kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden
In het bezit van een VAR-WUO verklaring van de belastingdienst
In het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag)

kamer van koophandel: 39085277
giro: NL13 INGB 0004 4887 52   t.n.v. Mooie Morgen, Waalre

www.mooiemorgen.nl
info@mooiemorgen.nl

www.kleingeluk.nu
www.facebook.com/kleingeluknu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontwerp website: Adil Kengen;  info@adil-kengen.nl
De naam "Mooie Morgen" en ontwerp van het logo: mijn moeder, Greetje Grijpma-Berkhout
Vormgeving logo: Deuce, Paul de Rooij; deuce@planet.nl