Home  |  Wie  |  Aanbod  |  Inspiratie  |  Boeken  |  Links  |  Contact

Maria Grijpma
Mooie Morgen
Mgr. Bannenberglaan 47  
5581 AJ Waalre
Mobiel: 06-22627867

BIG-registratie: 09000066430
AGB-code: 41416500
Lid van de V&VN (beroepsvereniging voor zorgprofessionals)
- kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden
In het bezit van een VAR-WUO verklaring van de belastingdienst
In het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag)

kamer van koophandel: 39085277
giro: NL13 INGB 0004 4887 52   t.n.v. Mooie Morgen, Waalre

www.mooiemorgen.nl
info@mooiemorgen.nl

www.kleingeluk.nu
www.facebook.com/kleingeluknu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontwerp website: Adil Kengen;  info@adil-kengen.nl
De naam "Mooie Morgen" en ontwerp van het logo: mijn moeder, Greetje Grijpma-Berkhout
Vormgeving logo: Deuce, Paul de Rooij; deuce@planet.nl